Không bảo vệ môi trường, cuộc sống thoải mái và lành mạnh cho mọi người không thể đạt được. Do đó, điều quan trọng là phải nhận thức được môi trường đang ô nhiễm và chúng tôi cần đóng góp vào việc bảo tồn nó. Vì lý do này, Tập đoàn Enagic đã áp dụng triết lý quản lý “Sức khỏe đích thực cho thế giới”, theo đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm đóng góp cho “sức khỏe của mọi người” và “Cải thiện môi trường toàn cầu”. Là một thành viên của xã hội, chúng tôi liên tục làm việc “tuân thủ” và “cải thiện chất lượng”, xem xét các nhu cầu của môi trường và an toàn cho thế hệ tiếp theo.

Hướng dẫn về Hành động vì Môi trường và An toàn, áp dụng cho tất cả các bộ phận của chúng tôi, như sau:

  1. Chúng tôi làm việc để bảo đảm vật liệu với tải trọng môi trường thấp.
  2. Chúng tôi làm việc để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải.
  3. Chúng tôi làm việc để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu.

Không bảo vệ môi trường, một cuộc sống thoải mái, lành mạnh cho mọi người không thể đạt được.

– Hironari Ohshiro, CEO Enagic International, Inc

  1. Tất cả chúng tôi – mỗi nhân viên và ban quản lý – tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến môi trường và an toàn.
  2. Bằng cách đào tạo kỹ lưỡng cho nhân viên của mình, chúng tôi nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề môi trường và an toàn, theo đó các tai nạn liên quan đến môi trường và công việc có thể được ngăn chặn.
  3. Chúng tôi tìm kiếm cải tiến liên tục, thiết lập các mục tiêu và mục tiêu môi trường, theo đó các báo cáo thường xuyên được gửi.

Chúng tôi tha thiết yêu cầu tất cả nhân viên và đối tác kinh doanh của chúng tôi hiểu và hỗ trợ các nguyên tắc trên mà chúng tôi cung cấp cho công chúng.

– Hironari Ohshiro, CEO Enagic International, Inc.