Enagic International được chứng nhận; ISO 9001, ISO 14001 và ISO 13485 để kiểm soát chất lượng và quản lý môi trường, Con dấu vàng của Hiệp hội chất lượng nước để chứng nhận sản phẩm và là thành viên của Hiệp hội bán hàng trực tiếp uy tín.

Giấy chứng nhận ISO 9001

Giấy chứng nhận ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Khi được chứng nhận ISO 9001 có nghĩa là hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi đã được kiểm tra và xem xét bởi một nhà đăng ký chính thức để đảm bảo rằng các hệ thống của chúng tôi tập trung vào việc đáp ứng mong đợi của khách hàng thông qua các quy trình được chứng nhận và quy trình cải tiến liên tục. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ cam kết cung cấp các sản phẩm góp phần cải thiện sức khỏe và môi trường toàn cầu, cùng với chất lượng tốt nhất và dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Giấy chứng nhận ISO 14001

Giấy chứng nhận ISO 14001 chứng tỏ chúng tôi theo tiêu chuẩn này đảm bảo rằng chúng tôi đã vạch ra một khung quản lý môi trường với các thực tiễn tốt nhất để giúp giảm thiểu dấu chân môi trường của chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi làm việc để bảo đảm các vật liệu có tải trọng môi trường thấp, để giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đạt được hiệu quả năng lượng để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu. Nhóm của chúng tôi tuân thủ tất cả các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường và an toàn. Nhân viên của chúng tôi được đào tạo kỹ lưỡng để nâng cao nhận thức của họ về các vấn đề môi trường và an toàn để ngăn ngừa các tai nạn liên quan đến môi trường và công việc. Tất cả các thực hành và thủ tục đã được chứng nhận bởi một nhà đăng ký chính thức.

Giấy chứng nhận ISO 13485

Biểu thị rằng hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi thể hiện khả năng cung cấp các thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng và quy định áp dụng cho các thiết bị y tế và các dịch vụ liên quan.

Giấy chứng nhận con dấu vàng WQA Enagic USA 

Hiệp hội chất lượng nước (WQA) là một hiệp hội thương mại quốc tế phi lợi nhuận đại diện cho ngành công nghiệp xử lý nước dân dụng, thương mại và công nghiệp. WQA duy trì đối thoại chặt chẽ với các tổ chức khác đại diện cho các khía cạnh khác nhau của ngành công nghiệp nước để phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng, quan chức chính phủ và thành viên của ngành. Danh sách con dấu vàng chính thức của WQA: chương trình được dành riêng để cung cấp các dịch vụ an toàn và sức khỏe cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ và toàn cầu, trong khi vẫn duy trì dịch vụ chuyên gia, danh tiếng vượt trội và giá cả hợp lý. Chứng nhận sản phẩm đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi được xây dựng từ các vật liệu an toàn, các khiếu nại được liệt kê trên bao bì được hỗ trợ bởi dữ liệu thử nghiệm và sản phẩm của chúng tôi sẽ giữ trong điều kiện sử dụng bình thường.

Enagic là một thành viên trong hiệp hội bán hàng trực tiếp uy tín.

Các Hiệp hội bán hàng trực tiếp (DSA) là hiệp hội thương mại quốc gia cho công ty cung cấp cơ hội kinh doanh cho người bán độc lập để quảng bá và bán các sản phẩm và dịch vụ, thông thường bên ngoài cơ sở bán lẻ cố định. Enagic International là một thành viên có vị thế tốt. Chỉ có 200 (khoảng) công ty là thành viên của hiệp hội có uy tín cao này

Một số chứng nhận khác

Giấy chứng nhận công nhận quy tắc đạo đức truyền thông DSA 

Giấy chứng nhận của Cơ sở thực phẩm FDA. Số đăng ký: 15226513166

Giấy phép sản xuất thiết bị y tế, do tỉnh Osaka cấp. Số giấy phép: 27BZ006010

Ủy quyền tiếp thị thiết bị y tế. Do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, Chính phủ Nhật Bản cấp. Số giấy phép: 27B2X00070

Giấy chứng nhận đăng ký của Kangen Water. Do Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ cấp. Số đăng ký: 4.063.154

Giấy chứng nhận đăng ký :Thay đổi nguồn nước của bạn – Thay đổi cuộc sống của bạn do Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Hoa Kỳ cấp. Số đăng ký: 3,852,774

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền-Thông tin về chứng chỉ này đã được tạo thành một phần của hồ sơ Văn phòng Bản quyền.

Thương hiệu mô hình kinh doanh 8 điểm – Tình trạng thương hiệu độc quyền

100 tin tức bán hàng trực tiếp toàn cầu 2011 – Phát hành cho Enagic USA

Enagic USA cam kết các tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong tất cả các khía cạnh của sản xuất, phân phối và dịch vụ. Do đó, chúng tôi rất nhạy cảm với nỗi lo về ô nhiễm có thể xảy ra do trận động đất năm 2011 ở Nhật Bản. Hãy yên tâm TẤT CẢ các sản phẩm Enagic hoàn toàn không có phóng xạ và hoàn toàn an toàn khi sử dụng.