Enagic® USA là 1 thành viên đáng tự hào của Hiệp Hội Bán Hàng Trực Tiếp, một hiệp hội uy tín chỉ dành cho những thành viên tiếp thị trực tiếp. 

Hiệp hội bán hàng trực tiếp (DSA) là hiệp hội thương mại quốc gia dành cho các công ty mang đến cơ hội kinh doanh cho người bán hàng độc lập để tiếp thị và bán sản phẩm và dịch vụ, thường là bên ngoài một cơ sở bán lẻ đã được thành lập. Enagic International là một thành viên có vị thế tốt. Chỉ có khoảng 200 công ty là thành viên của hiệp hội có uy tín này.

TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Enagic tin vào sức mạnh của những người làm việc chăm chỉ, độc lập.

Đó là lý do tại sao toàn bộ chiến lược tiếp thị của chúng tôi dựa trên mô hình bán hàng trực tiếp. Các nhà phân phối trong HBM (Tiếp thị dựa trên con người) giới thiệu khách hàng mới cho công ty và được chia sẻ hoa hồng.

Khi bạn tìm thấy thứ gì đó mà bạn yêu thích, bạn sẽ giới thiệu nó cho người khác.

Kangen Water® tạo ra kết quả sâu sắc như vậy trong cuộc sống của người dân, việc khách hàng của chúng tôi chia sẻ lợi ích của mình với các thành viên khác trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và cộng sự là điều tự nhiên. Enagic Corporation tin rằng họ nên được nhận hoa hồng cho sự chia sẻ. 

CHIA SẺ LỢI NHUẬN DÀNH CHO NHÀ PHÂN PHỐI

Kangen là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “trở về nguồn gốc”, “hoàn nguyên”.

Trong quá khứ, các nhà bán buôn và bán lẻ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong lợi nhuận kinh doanh. Enagic muốn chia sẻ lại lợi nhuận này TRỞ LẠI cho lực lượng phân phối làm việc chăm chỉ.

Chúng tôi tin rằng chiến lược này là cách kinh doanh hiệu quả và công bằng nhất trong nền kinh tế ngày nay, vì nó mang lại cơ hội bình đẳng cho những ai muốn xây dựng sự thịnh vượng cho bản thân và gia đình.