Nền tảng của sự sống và sự trường thọ là nước. 

Tháng 6/2018, Enagic đã kỷ niệm năm thứ 44 với tư cách là nhà sản xuất chuyên dụng các hệ thống tạo ion nước chất lượng cao. Hôm nay, Enagic cam kết thực hiện một cuộc cách mạng về Sức khỏe toàn diện – sức khỏe THÂN, sức khỏe TÂM và sức khỏe TÀI CHÍNH – được hàng ngàn người ủng hộ vòng quanh thế giới.

Cơ thể con người 70% là nước. Không ngoa khi nói rằng “nền tảng của sự sống và sự trường thọ là nước”. Enagic cung cấp nước an toàn có thể được sử dụng với nhiều mục đích mang lại lợi ích cho sức khỏe, sắc đẹp, vệ sinh và ẩm thực.

Enagic là một công ty đang phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ tích hợp công nghệ ion hóa kiềm.

Khi sự phát triển của công nghệ thông tin được mở rộng, chúng ta đã bước vào thời đại “tiếp thị công nghệ của con người”. Sức sống thị trường bây giờ phụ thuộc vào sự hợp nhất của công nghệ cao và mối quan hệ cá nhân giữa con người. Enagic đang hợp tác với một mạng lưới văn phòng quốc tế và nhiều nhà phân phối trên khắp thế giới để truyền bá từ “nước và sức khỏe” trong khi xây dựng một công ty toàn cầu với các hoạt động trên toàn thế giới. “